Yoga en Meditatie

Yoga en Meditatie

Yoga en Meditatie2022-03-17T14:59:16+00:00

Yoga is het bijbelse woord voor JUK

Het Sanskriet jugit… betekent samenvoegen of verenigen. Yoga is het samenvoegen of verenigen van het bewustzijn van het individu met het oneindige bewustzijn.

Sommige mensen denken dat yoga een religie is, of een lichamelijke oefening voor vitaliteit en gezondheid. Sommige mensen denken ook dat het een psychologisch systeem is dat het potentieel van de psyche ontwikkelt.

In werkelijkheid is dit allemaal gebaseerd op een misverstand, want yoga is in wezen een relatie…een verbinding op een dieper niveau met jezelf.

Esoterisch versus Spiritualiteit

Esoterie is afkomstig van het Griekse εσωτεική en betekent ‘het inwendige’ of ‘het verborgene’; Esoterie is kennis die uitlegt hoe het mystieke in elkaar steekt of hoe je het kunt (onder)zoeken. 

Denk bijvoorbeeld aan onderzoek op het gebied van energie, magie of spirits. Esoterisch betekent dus niet altijd hetzelfde! Geheimzinnig hè 😉

Spiritualiteit komt van het Latijnse spiritus dat geest of ziel betekent. Spiritueel leven is dus waarde hechten aan je geestelijke vermogens en die gebruiken om bezielde keuzes te maken. Ben je spiritueel ingesteld, dan oefen je waarschijnlijk met esoterische tradities om jezelf en de wereld beter te begrijpen!

Je kunt verschillende vormen van spiritualiteit zien als een middel om inspiratie en motivatie te vinden voor een zenvol bestaan. Het is dus tussen jou en….

Ontdek

Ontdek door yoga en meditatie hoe jij jouw grootste vragen helder krijgt

Beoefen

Beoefen yoga om je bewust te maken van je natuurlijke staat van zijn

Mediteer

Mediteer en affirmeer om je dieper in contact te brengen met jouw potentieel

Creëer

Creëer en manifesteer
jouw krachtige nieuwe keuzes

Een opkomende gedachte leidt niet perse tot denken, maar wel op het moment dat je jouw gedachten gaat geloven en je ermee identificeert. Dan wek je ze namelijk tot leven en dat veroorzaakt pijn en lijden.

Intussen weet ik dat een gedachte waarin niet geloofd wordt geen macht heeft. Een opkomende gedachte leidt niet perse tot denken. Door in gedachten te geloven en je ermee te identificeren wek je ze tot leven en dat kan veel pijn en lijden veroorzaken. 

In plaats van mijn gedachten te willen stoppen, verplaats ik mijn aandacht naar het “gewaar zijn” zelf. Steeds weer opnieuw. Het verplaatsen van de aandacht is waar meditatie over gaat. Het vraagt je om stil te zijn. Om weg te zinken in de oceaan van Zijn. 

En als je samen mediteert, is er de uitnodiging om samen stil te zijn. Wanneer je beiden bewust aanwezig bent, zijn er even geen verschillen tussen jou en de ander… In die momenten is er slechts herkenning. Ervaringen van een-heid. De herkenning van jezelf in de ander is wat Eckart Tolle de meest zuivere vorm van liefde noemt. 

Er zijn zo van die momenten waarin ik enorm veel moeite had en nog steeds heb om te aanvaarden wat er in mijn persoonlijk leven en om mij heen gebeurt. En dat is altijd op dat moment actueel.

Yoga en meditatie leren me om juist in die momenten te aanvaarden wat er in me zit. Meditatie helpt me naar binnen te keren.

Daar waar het aan de oppervlakte soms stormachtig aan toe kan gaan voel ik in de verstilling de zachte op en neergaande beweging van mijn buik wanneer ik de aandacht kan vestigen op het ritme van mijn ademhaling.

Om mijn aandacht daarop te richten bereid ik mijzelf voor op de beoefening om de innerlijke toestand (onrust) te aanvaarden.

Ik kan dan volledig resetten en opladen omdat ik via meditatie een ongekende serene rust op een dieper niveau ervaar, niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal, emotioneel en spiritueel.

Mij daar bewust van te worden was een enorme stap voorwaarts naar rust en vrede met en in mijzelf ook omdat dit enorm helpt om de uiterlijke toestanden te aanvaarden.

Dat betekent concreet dat ik oefen om geen weerstand meer te bieden aan de pijn die er is. In plaats daarvan probeer ik daar ruimte voor te maken. Ik doe mijn best om me over te geven aan verdriet, angst en eenzaamheid, om ernaar te kijken zonder er mentaal een etiket op te plakken, maar om het te omarmen.

Eckhart Tolle beschrijft dit zo mooi “Je zult zelf ervaren hoe het wonder van overgave het diepe lijden verandert in vrede”,

Het beoefenen van Yoga

Yoga begint pas wanneer je van de mat afstapt, vertelde mijn yogaleraar Johan Noorloos en de mooiste “Asana” is het leven zelf.

Een “Asana” (sanskriet voor houding of een fysieke oefening in de yoga) is – waarin je weerstand wilt ervaren om te kunnen groeien.

Zo ben ik het met Johan eens dat ieder mensenleven ook een “Asana” heeft. Een hoogstpersoonlijke uitdaging die we mogen aangaan om te kunnen worden wie we zijn. Die “Asana” staat dicht bij onze authentieke verlangens en dromen. Wat in ons verborgen ligt, een diep weten van binnen, is een uitnodiging om in onze kracht te gaan staan.

Het boeddhisme is de Dharma van Boeddha. Dharma is het levenspad dat ieder mens moet bewandelen om spiritueel te groeien. Leven in harmonie met je “Dharma” brengt je geluk en innerlijke rust, en leidt uiteindelijk tot verlichting.

Hoe waardevol die leer ook is, je Dharma vinden is niet eenvoudig. Je moet er echter wel iets voor doen. En uiteindelijk mag iedereen zijn eigen leer creëren.

Vaak kijken we vertroebeld naar onszelf. Het is essentieel om allereerst te ontdekken wie we echt zijn. Zelfonderzoek is van groot belang.

Doe datgene waarvan je diep in je hart weet dat je het moet doen. Verwezenlijk je dromen. De weerstand die je tegenkomt is dezelfde als die bij yoga: gebruik hem, roep hem op, speel met hem. En laat hem verdwijnen…laat los – net als in de Yin yoga

Hoe mooi zou het zijn als we dit loslaten ook meer in ons dagelijks leven kunnen integreren om zo de spanningen die het leven geeft te kunnen wegnemen.

Loslaten is zo’n natuurlijk proces – maar ook een proces waarin vertrouwen de basis is. Vertrouwen dat wanneer je los kunt laten er ruimte ontstaat voor iets nieuws.

Het Sanskriet woord “Anicha” staat voor verandering en “Anicha” zien we in alles. Alles is constant in beweging – het laat los en verandert.
Hoe rustgevend zou het zijn als we op de flow van de verandering kunnen meedeinen en accepteren en loslaten – met zachte ogen durven kijken naar de natuurlijke stroom van het leven.

Mijn ervaring en verdieping in de verschillende yogastijlen en mijn eigen spirituele ontwikkeling hebben mij gebracht naar een vorm van lesgeven die ik heb ontwikkeld en samengesteld vanuit eigen interesse. Waarbij de behoefte is ontstaan om zoveel mogelijk diversiteit aan te kunnen bieden in één les. “Merge Yoga”

“Merge Yoga” staat voor het samensmelten van verschillende yogastijlen – Hatha – (restorative)Yin – Iyengar – Critical Alignment – Kundalini – Vinyasa – Yoga Nidra – yogadance.

Waarbij Kriya’s, Asana’s, Meditatievormen, Pranayama, Mudra’s, Mantra’s, Chanten volop aanbod komen en ik inzichten en leringen vanuit het Boeddhisme, Taoïsme en Sjamanisme de ruimte geef.

In de yoga waar iedere houding als een eerste ontmoeting is en waarin zich van alles kan aandienen, zo is het ook als je de Yogamat afstapt. Wees nieuwsgierig naar elk moment wat zich in het leven aandient en zie het steeds weer als een eerste ontmoeting.

  • "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt."
Go to Top